Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

Η Ακαδημία Ρομποτικής Νάουσας προσφέρει Προγράμματα Σπουδών Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για μαθητές ηλικίας 5-99 ετών.

ROBOTICS

Διαθέσιμα Προγράμματα.

Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία σύγχρονη & καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία βασίζεται στο μοντέλο του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Στόχος της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η βιωματική γνωριμία των μαθητών με τις έννοιες των Θετικών Επιστημών (Μηχανική, Ηλεκτρονική, Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Προγραμματισμός) μέσω ενός διαδραστικού & διασκεδαστικού προγράμματος, ειδικά διαμορφωμένο για κάθε ηλικία.

των μαθητών ανέπτυξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο

των μαθητών παρουσίασαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σπουδές, κυρίως στις Θετικές Επιστήμες

των μελλοντικών επαγγελμάτων θα απαιτεί γνώσεις STEM

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο & επιστημονικά διαμορφωμένο πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ελλάδα, με τη σφραγίδα ενός από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οφέλη.

Δημιουργία Δομημένης & Κριτικής Σκέψης

Εισαγωγή στην τεχνολογία

Εισαγωγή στις Θετικές Επιστήμες

Κοινωνικοποίηση

Προετοιμασία για τον ανταγωνιστικό κόσμο

Βιωματική Μάθηση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως:

Οι μαθητές που παρακολούθησαν Εκπαιδευτική Ρομποτική παρουσίασαν βελτίωση:
Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων 98%
Ικανότητα Διαχείρισης Χρόνου 95%
Επικοινωνιακές Δεξιότητες 76%

ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Το κάθε μάθημα της Ακαδημίας περιλαμβάνει 3 στάδια:

  • Δημιουργία και κατασκευή ρομπότ. Χρησιμοποιώντας τα ειδικά εκπαιδευτικά υλικά, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και κατασκευάζουν σε κάθε μάθημα διαφορετικό ρομπότ, βασισμένο σε διαφορετικό σενάριο & κάθε φορά σε διαφορετική πίστα.
  • Προγραμματισμό μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή & tablet. Χρησιμοποιώντας την ειδική γλώσσα προγραμματισμού, οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν τα ρομπότ τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθήματος (η γλώσσα προγραμματισμού είναι ειδικά σχεδιασμένη για την κάθε ηλικία).
  • Παρουσίαση των project τους. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν την κατασκευή τους & τον προγραμματισμό τους στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Η συγκεκριμένη διαδικασία βοηθάει τους μαθητές στην εξοικείωση με τον δημόσιο λόγο & την παρουσίαση του έργου τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Η Ακαδημία Ρομποτικής Νάουσας συμμετέχει στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Οι μαθητές της Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα προετοιμασίας αγωνιστικών ομάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνιστικά τμήματα έχουν όλοι οι μαθητές της Ακαδημίας από την ηλικία των 8 ετών και άνω, οι οποίοι θα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας (εκτός προγράμματος).
Η προετοιμασία των μαθητών ξεκινά αρκετές εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ κάθε διαγωνισμός ορίζει τους δικούς του κανόνες συμμετοχής (αριθμός παιδιών/ομάδα, κόστος συμμετοχής, ηλικιακές κατηγορίες κλπ).

Φωτογραφίες.