Επίπεδο Robot

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Robot απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Δημοτικού έως και Γ΄ Γυμνασίου (8-15 ετών).

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος Προγράμματος

Η εξοικείωση των μαθητών με την κατασκευή & λειτουργικότητα των μηχανών, η εμβάθυνση στον προγραμματισμό, η πρακτική εφαρμογή των εννοιών των Φυσικών Επιστημών, η ανάπτυξη αλγοριθμικού τρόπου σκέψης & ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Εκπαιδευτικό υλικό

LEGO MindStorms EV3 της σειράς LEGO Education

Δομή Προγράμματος

14 τετράμηνοι κύκλοι των 12 μαθημάτων (7 έτη).    Διάρκεια 120’/μάθημα.

1 μάθημα/εβδομάδα

Όλα τα προγράμματα της Ακαδημίας περιλαμβάνουν:
  • Παράδοση μαθημάτων από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από το ΠΑ.ΜΑΚ.

Δείτε αναλυτικά τα επίπεδα του προγράμματος:

Beginner

Αποτελεί ουσιαστικά την εισαγωγή των μαθητών στην εκπαιδευτική ρομποτική. Θεωρείται ο πιο βασικός κύκλος σπουδών, καθώς ο μαθητής παίρνει όλα τα βασικά εφόδια που χρειάζεται για να συνεχίσει. Πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικείωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού.

Intermediate

Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από τον κύκλο αρχαρίων και θα κάνουν ταρομπότ τους περισσότερο ευφυή. Θα εμβαθύνουν την κατανόηση και την πρακτική τους στην προηγμένη ρομποτική και τις έννοιες του προγραμματισμού.

Coding

Εστίαση στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μαθαίνοντας έννοιες όπως ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές, ο παράλληλος προγραμματισμός κ.α. Οι νέες μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, καθώς και ο τρόπος σκέψης που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πέρας του συγκεκριμένου κύκλου είναι απαραίτητα εφόδια για τους επόμενους κύκλους.

Advanced

Σε αυτόν τον κύκλο, οι μαθητές είναι πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα. Θα προσπαθήσουν να επιλύουν ρομποτικά σενάρια διαφόρων ειδών, συνθέτοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τους προηγούμενους κύκλους, τόσο στο πώς να δομούν σωστές μηχανικές κατασκευές, όσο και στο να λύνουν περίπλοκα προγραμματιστικά προβλήματα.

Experts

Τα παιδιά έχοντας παρακολουθήσει τους πέντε προηγούμενους κύκλους θεωρούνται experts στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σε αυτόν τον κύκλο προχωρούν ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι του προγραμματισμού. Τα ρομπότ δεν θα προγραμματίζονται πλέον, με την οπτική γλώσσα προγραμματισμού. Τα παιδιά θα μάθουν να προγραμματίζουν τα ρομπότ γράφοντας για πρώτη φορά πραγματικό κώδικα.

Professional Robots Level 1

Τα παιδιά θα γνωρίσουν το νέο εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο θα εργαστούν στους επόμενους κύκλους και θα λάβουν μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την μηχανική. Οι κατασκευές θα είναι δυσκολότερες και μεγαλύτερες, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν κατασκευαστικές δεξιότητες διαφόρων ειδών και πιο κοντά σε πραγματικά ρομποτικά μοντέλα της βιομηχανίας ή της καθημερινής ζωής.

Professional Robots Level 2

Οι μαθητές θα μάθουν να σχεδιάζουν και να δομούν τις δικές τους ρομποτικές κατασκευές για την επίλυση των πρωτότυπων σεναρίων που θα τους δίνονται. Ο σχεδιασμός των κατασκευών τους θα γίνεται έπειτα από προσεκτική μελέτη των παραμέτρων που θα έχει το εκάστοτε σενάριο και θα πρέπει να είναι όσο πιο απλή γίνεται. Στόχος του κύκλου είναι τα παιδιά να μπορούν να δομήσουν οποιαδήποτε κατασκευή χωρίζοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε μικρότερα μέρη.

Professional Programming Level 1

Σε αυτό το κύκλο δίνεται έμφαση στο προγραμματισμό και επιχειρείται η ομαλή μετάβαση σε ένα διαφορετικό προγραμματιστικό περιβάλλον. Η χρήση της έως τώρα οπτικής γλώσσας προγραμματισμού αντικαθίσταται από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση μελλοντικά.

Professional Programming Level 2

Σε αυτόν τον κύκλο εφόσον τα παιδιά έχουν κατανοήσει και ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με το προγραμματισμό, θα πραγματοποιηθεί ένα βήμα παραπάνω. Για πρώτη φορά, θα έλθουν σε επαφή με λειτουργικά συστήματα και δίκτυα γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, σημαντικές τεχνολογίες. Επίσης, θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό με την χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλότερου επιπέδου. Θα γίνει μια εισαγωγή στις έννοιες της αντικειμενοστρέφειας, της κληρονομικότητας, της πολυμορφικότητας κ.α. Τέλος, θα γίνει εκμάθηση του τρόπου χρήσης μιας βιβλιοθήκης στον προγραμματισμό και πως αυτό μας εξυπηρετεί

Professional Football

Η κατηγορία του ποδοσφαίρου είναι μία κατηγορία χωρίς τέλος. Ο προγραμματισμός, η φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι που θα εφαρμόσουν οι μαθητές έχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Η κατηγορία αυτή έχει ως σκοπό να προσομοιώσει το ποδόσφαιρο που παίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν 2 αντίπαλες ομάδες που αποτελούνται από 2 ρομπότ. Όπως και στο κανονικό ποδόσφαιρο, ποτέ δεν υπάρχει το τέλειο. Ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες και την στρατηγική που θα ακολουθήσουν και οι δύο ομάδες.

 Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.