Τι είναι η Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.;

H Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. στη Νάουσα είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος υλοποιεί τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του ΠΑ.ΜΑΚ. και παραδίδει μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο και επιστημονικά διαμορφωμένο πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, το οποίο φέρει την σφραγίδα ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι μαθητές αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες για το μέλλον τους μέσω ενός διασκεδαστικού και διαδραστικού μαθήματος και έρχονται σε επαφή με τις έννοιες των θετικών επιστημών που συνδυάζει η ρομποτική όπως Μηχανική, Ηλεκτρονική, Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Προγραμματισμός κ.α.

Οι μαθητές που θα κάνουν την εγγραφή τους στα τμήματα της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 224 μαθήματα Ρομποτικής, να κατασκευάσουν πάνω από 150 διαφορετικά ρομπότ, σε 90 διαφορετικές πίστες και με 600 διαφορετικές δραστηριότητες.

H Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. εδρεύει στη Νάουσα από το Σεπτέμβριο του 2017, παραδίδοντας μαθήματα Εκπαιδευτικής ρομποτικής από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., οι οποίοι ακολουθούν πιστά το δομημένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία σύγχρονη και καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα στην ουσία μια δημιουργική απασχόληση. Τι σημαίνει δημιουργική απασχόληση? Δημιουργική απασχόληση είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και παιχνιδιού.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί το 4ο R της μάθησης του σύγχρονου κόσμου (Reading, wRiting, aRithmetics, Robotics) και συνδυάζει τις έννοιες των Θετικών Επιστημών, δηλαδή της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, του Προγραμματισμού και της Αρχιτεκτονικής. Το θέμα όμως είναι ότι τα παιδιά γνωρίζουν αυτές τις έννοιες εμπειρικά, μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία της εκπαίδευσης, της βιωματικής μάθησης. Έτσι, αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός διασκεδαστικού και διαδραστικού προγράμματος, ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά.

 

Δημιουργία Δομημένης & Κριτικής Σκέψης

Οι μαθητές δημιουργούν έναν δομημένο τρόπο σκέψης καθώς χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και κινητικές τους δεξιότητες. Σκοπός τους είναι η ολοκλήρωση και παρουσίαση έργων (projects), αναπτύσσοντας έτσι ικανότητες οργάνωσης, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας (project management).

Εισαγωγή στην τεχνολογία

Η συγκεκριμένη γενιά αποτελεί την Generation Z (μέσα 1990 - μέσα 2000). Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι η μεγάλη επαφή με την τεχνολογία. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική συνδυάζει την χρήση τεχνολογίας με την προετοιμασία για την ψηφιακή εποχή, παρέχοντας τα σωστά εφόδια για το μέλλον.

Εισαγωγή στις Θετικές Επιστήμες

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο. Λειτουργεί δηλαδή ως “καταλύτης”, που επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης.

Κοινωνικοποίηση

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 3 ατόμων, αναπτύσσοντας έτσι συνεργασίες και επικοινωνία με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.

Προετοιμασία για τον ανταγωνιστικό κόσμο

Μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν και να εξελιχθούν σε έξυπνους και ανταγωνιστικούς πολίτες, έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Βιωματική Μάθηση

Το μεγαλύτερο εργαλείο της εκπαίδευσης. Οι μαθητές “καταπίνουν” γνώσεις μέσα από μία ευχάριστη, διαδραστική και διασκεδαστική διαδικασία.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα

Μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως:

  • επικοινωνία
  • κριτική σκέψη
  • συνεργατικότητα
  • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και
  • δημιουργικότητα.

Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων οδηγεί στην εξοικείωση με την τεχνολογία, την καινοτομία, την προετοιμασία του για τον ανταγωνιστικό κόσμο του αύριο και μακροπρόθεσμα, μπορεί να καλλιεργήσει το πνεύμα της επιχειρηματικότητας. Και όλα αυτά μέσω του πιο σύγχρονου μοντέλου διδασκαλίας, του μοντέλου STEM.

Μοντέλο STEM

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική βασίζεται στο μοντέλο του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  , το οποίο απομακρύνεται από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία

 και επικεντρώνεται περισσότερο στο συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μέσω της ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης.

Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Σύμφωνα με έρευνες αμερικανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο προσεχές μέλλον (2020) το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του STEM στην αγορά εργασίας, έχει σχηματίσει την STEM Alliance η οποία αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων εκπαίδευσης και της βιομηχανίας με σκοπό την κάλυψη θέσεων από εργαζόμενους με γνώσεις STEM.  

Εκπαιδευτικά Υλικά

Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Ακαδημίας Ρομποτικής είναι της εταιρείας Lego. Βάση έρευνας, τα Lego είναι τα πιο κοινώς και ευρέως χρησιμοποιούμενα παιχνίδια για παιδιά, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη εξοικείωση με αυτά.

Η Lego έχει δημιουργήσει τα συγκεκριμένα υλικά για τις αντίστοιχες ηλικίες, τα οποία έχει εισάγει στην αγορά με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι μικρότεροι μαθητές (Α΄ & Β’ Δημοτικού) ξεκινούν την ρομποτική με απλούστερα υλικά, τα Lego WeDo 1.0 και Lego WeDo 2.0. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (Γ΄, Δ’, Ε΄ & ΣΤ’ Δημοτικού) και στο Γυμνάσιο, οι μαθητές χρησιμοποιούν πιο σύνθετα εκπαιδευτικά πακέτα, τα Lego MindStorms EV3.

Δομή μαθημάτων

Το κάθε μάθημα της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. περιλαμβάνει τρία στάδια: 

  • Δημιουργία και κατασκευή ρομπότ. Χρησιμοποιώντας τα ειδικά εκπαιδευτικά υλικά της Lego, οι μαθητές σε ομάδες των 3 ατόμων κατασκευάζουν σε κάθε μάθημα διαφορετικό ρομπότ, βασισμένο σε διαφορετικό σενάριο και κάθε φορά σε διαφορετική πίστα.
  • Προγραμματισμό μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και tablet. Χρησιμοποιώντας την ειδική γλώσσα προγραμματισμού της Lego, οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν τα ρομπότ τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθήματος (η γλώσσα προγραμματισμού είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ηλικία τους).
  • Παρουσίαση του project τους. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν την κατασκευή τους και τον προγραμματισμό τους στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Η συγκεκριμένη διαδικασία βοηθάει τους μαθητές στην εξοικείωση με τον δημόσιο λόγο και την παρουσίαση του έργου τους, ενώ αυτό πραγματοποιείται σε ένα πολύ ασφαλές, οικείο και ελεγχόμενο περιβάλλον – αυτό των συμμαθητών του και των γονέων του. 

Διαγωνισμοί Ρομποτικής

Η Ακαδημία Ρομποτικής  Νάουσας συμμετέχει στους μεγαλύτερους  διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής (Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής, Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, First Lego League κλπ.) 

και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές της να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα προετοιμασίας αγωνιστικών ομάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στα αγωνιστικά τμήματα έχουν όλοι οι μαθητές της Ακαδημίας από την ηλικία των 8 ετών και άνω, οι οποίοι θα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας (εκτός προγράμματος) σε ημέρες και ώρες οι οποίες θα καθοριστούν. 

Η προετοιμασία των μαθητών ξεκινά αρκετές εβδομάδες πριν τη πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ κάθε διαγωνισμός ορίζει τους δικούς του κανόνες συμμετοχής (αριθμός παιδιών/ομάδα, κόστος συμμετοχής, ηλικιακές κατηγορίες κλπ).

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Photo Gallery

Νέα

Μόνο περηφάνια για τα παιδιά μας!

Μόνο περηφάνια για τα παιδιά μας! Εξαιρετικές εντυπώσεις και πολύ θετικά σχόλια απέσπασε η ομάδα της Ακαδημία Ρομποτικής Νάουσας & Ακαδημία Ρομποτικής ΠΑ.ΜΑΚ Βέροιας στον εθνικό τελικό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας…

Πρώτη στην Ελλάδα – Πρώτη και στις καρδιές μας

Πρώτη στην Ελλάδα – Πρώτη και στις καρδιές μας! Η 2η χρονιά της Ακαδημίας Ρομποτικής Νάουσας κλείνει γεμάτη επιτυχίες, συναισθήματα και αναμνήσεις. Το 2018 ΜΑΖΙ καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή…

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Η Ακαδημία Ρομποτικής Νάουσας δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία, συλλόγους γονέων & κηδεμόνων, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κλπ. να οργανώσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια της Ακαδημίας ή και στο χώρο τους.

Στόχος των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι η γνωριμία των μαθητών με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, η ενημέρωσή τους από πιστοποιημένους εκπαιδευτές Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ, καθώς και μία πρώτη επαφή με το αντικείμενο μέσω πρακτικής εφαρμογής.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν, να προγραμματίσουν και να θέσουν σε λειτουργία τις διάφορες ρομποτικές κατασκευές πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες δραστηριοτήτων.

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Δήλωση Συμμετοχής

Close Menu