Επιλέξτε Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο σας σύμφωνα με την λίστα που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Junior Mechanics

 • Παρασκευή 18.00 – 20.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)

Junior Advanced

 • Τρίτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Πέμπτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)

Robot Intermediate

 • Δευτέρα 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Βαρβάρα)
 • Πέμπτη 15.45 – 17.45 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Παρασκευή 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Βαρβάρα)

Robot Coding

 • Τρίτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Τρίτη 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Πέμπτη 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)

Robot Expert

 • Σάββατο 10.00 – 12.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Σάββατο 12.00 – 14.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)
 • Σάββατο 14.00 – 16.00 – (Εκπαιδευτής: Πηνελόπη)