Επίπεδο Arduino

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Arduino απευθύνεται σε ενήλικες (και μαθητές Λυκείου).

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος Προγράμματος

Η εισαγωγή των μαθητών στο προγραμματιστικό & κατασκευαστικό περιβάλλον ανάπτυξης μικροκυκλωμάτων. Μέσω χρήσης μικροελεγκτών ανοιχτού κώδικα (Arduino), οι μαθητές θα κατασκευάσουν απλές αλλά και πολυσύνθετες κατασκευές τις οποίες θα ελέγχουν μέσω διαδραστικών εφαρμογών προγραμματιστικού κώδικα.

Εκπαιδευτικό υλικό

Arduino

Δομή Προγράμματος

Τετράμηνοι κύκλοι των 12 μαθημάτων.
Διάρκεια 120’/μάθημα.

1 μάθημα/εβδομάδα

Όλα τα προγράμματα της Ακαδημίας περιλαμβάνουν:
 • Παράδοση μαθημάτων από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του ΠΑ.ΜΑΚ.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από το ΠΑ.ΜΑΚ.

Δείτε αναλυτικά τα επίπεδα του προγράμματος:

Στο πρόγραμμα Arduino 1, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:Τα δομικά στοιχεία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

 • Τη σύνδεση & χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων
 • Τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino
 • Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων που δίνουν κίνηση σε μια κατασκευή
 • Τον τρόπο λειτουργίας βασικών αισθητήρων
 • Τη διαχείριση (με την βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino) των δομικών στοιχείων ενός κυκλώματος αισθητήρων & κινητήρων
 • Nα υλοποιούν Project συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν, δημιουργώντας αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές & συστήματα αυτοματισμών

Στο πρόγραμμα Arduino 2, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:

 • Τους τρόπους επικοινωνίας του Arduino με άλλες συσκευές (σειριακή επικοινωνία και ασύρματη με Bluetooth)
 • Τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino με προηγμένες τεχνικές.
 • Τον προγραμματισμό για mobile συσκευές με λειτουργικό Android, το MIT App Inventor, καθώς και να προγραμματίζουν δικές τους εφαρμογές διαχείρισης ρομποτικών διατάξεων
 • Το Διαδίκτυο Των Πραγμάτων (Internet Οf Things – ΙοΤ) με τη βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino WeMos D1R2
 • Να χρησιμοποιούν μερικές από τις πιο γνωστές πλατφόρμες υλοποίησης εφαρμογών IoT του διαδικτύου
 • Να υλοποιούν Project συνδυάζοντας & ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και επικοινωνία σε τοπικό δίκτυο και διαδίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων

Arduino 3: Σύντομα κοντά σας…

Arduino 4: Σύντομα κοντά σας…

Arduino 5: Σύντομα κοντά σας…

Arduino 6: Σύντομα κοντά σας…

Arduino 7: Σύντομα κοντά σας…

Arduino 8: Σύντομα κοντά σας…

 Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.