Οι Robot Advanced είναι...άλλο επίπεδο!

Ο λόγος για τους μεγαλύτερους & παλαιότερους μαθητές της Ακαδημίας μας, οι οποίοι μας εκπλήσουν με τις ικανότητες και τη πρόοδό τους.
Έπειτα από 3 χρόνια παρακολούθησης του προγράμματος, οι Robot Advanced αποτελούν τα ζωντανά παραδείγματα για τα εκπαιδευτικά οφέλη της Ρομποτικής.
Απολαύστε τους!