Επίπεδο Prebotics

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prebotics απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου (5 ετών).

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος Προγράμματος

Η εισαγωγή των μαθητών σε πρώιμες έννοιες της Ρομποτικής & του προγραμματισμού σε συνδυασμό με την αφήγηση ιστοριών (story telling).

Εκπαιδευτικό υλικό

LEGO Coding Express της σειράς LEGO Education

Δομή Προγράμματος

2 τετράμηνοι κύκλοι των 12 μαθημάτων (1 έτος).

Διάρκεια 90’/μάθημα.

1 μάθημα/εβδομάδα

Όλα τα προγράμματα της Ακαδημίας περιλαμβάνουν:
  • Παράδοση μαθημάτων από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από το ΠΑ.ΜΑΚ.

Δείτε αναλυτικά τα επίπεδα του προγράμματος:

Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο θα εξασκηθούν σε δραστηριότητες προγραμματισμού, αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες που αποτελούν στόχο της εκπαίδευσης παγκοσμίως, όπως αυτές της συνεργασίας, της υπολογιστικής σκέψης, της επίλυσης προβλήματος, της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας. Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες καθώς το πρόγραμμα πλαισιώνεται με δραστηριότητες αφήγησης και δημιουργίας ιστοριών (Storytelling).

 Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.