Επιλέξτε Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο σας σύμφωνα με την λίστα που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Junior Mechanics

 • Τρίτη 18.00 – 20.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)
 • Τετάρτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)
 • Παρασκευή 17.15 – 19.15 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)

Junior Advanced

 • Τρίτη 16.00 – 18.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)

Robot Intermediate

 • Πέμπτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Βαρβάρα)
 • Πέμπτη 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Βαρβάρα)
 • Παρασκευή 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)
 • Παρασκευή 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)
 • Σάββατο 10.00 – 12.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)

Robot Coding

 • Τρίτη 17.00 – 19.00 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)
 • Τετάρτη 19.00 – 21.00 – (Εκπαιδευτής: Γιώργος)
 • Σάββατο 12.00 – 14.00 – (Εκπαιδευτής: Γεωργία)